Planken zonder gas
Identiteit, Website — 2022

Een bewonersinitiatief in Amsterdam gaat van het gas af. Hoe doen ze dat?

In deze website maken we inzichtelijk welke stappen er zijn genomen om een project van zo’n grote schaal te realiseren.

Alle verworven inzichten, tips & tricks staan chronologisch in een tijdlijn onder elkaar. Zodat elke andere wijk in Nederland het ook kan, maar dan beter. En sneller: plankgas, zonder gas.

De tijdlijn is opgedeeld in 5 lijnen. Bewoners, financiën, gebouwen, organisatie en⁠ techniek. Alle momenten worden gemarkeerd met een of meerdere kleuren. Door de optie om te filteren kan de bezoeker gerichter zoeken naar informatie.


Deze website is gemaakt in een klein en hecht team. Illustraties zijn gemaakt door Josje Hemmes. Teksten en interviews zijn afgenomen door Aukje van Bezeij. De website is ontwikkeld door Susannah Burnette.
Mark
Studio Janine Terlouw — mail@janineterlouw.nl
Stay Connected — ︎ ︎